Hvad er dagrenovation?

Dagrenovation er det husholdningsaffald, der er tilbage, når du har sorteret farligt affald og affald til genbrug fra.

Eksempler på dagrenovation:
– Madrester
– Pizzabakker
– Juice- og mælkekartoner
– Beskidt emballage (plast, flamingo, staniol)
– Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer ü Plastbakker fra kød, som ikke er vasket rene
– Tandpastatuber
– Støvsugeraffald (pakket i lukket pose)
– Hygiejnebind
– Bleer
– Kattegrus

Storskrald og haveaffald

Ved storskrald forstås f.eks. kasserede møbler, papkasser og anden større emballage m.m.. Dette affald må ikke anbringes i de containere og beholdere, som er beregnet til husholdningsaffald eller andetsteds på ejendommens arealer.
Du skal selv sørge for, at disse effekter bliver kørt på genbrugsstationen.

Aviser/ugeblade/papir, metal, hård plast og flasker/glas

Dette affald skal afleveres på kommunes miljøstationer eller genbrugspladser, eller kan med fordel afleveres til de frivillige organisationer.

Download evt. Kolding Kommunes APP: ”Affald Kolding” – hvor der bl.a. kan findes en omfangsrig sorteringsguide og vejvisning til nærmeste miljøstation o.lign.

Der kan bl.a. også fås yderligere råd og vejledning omkring affaldshåndteringen på www.Kolding.dk/sorteringsguide