Nøgleoverdragelse

Overdragelse af nøgler mv. til lejemålet finder sted efter nærmere aftale. Som udgangspunkt vil du senest få udleveret din nøgle kl. 12 på overtagelsesdatoen. Men vi forsøger at få det indpasset bedst muligt for dig. Ved indflytningen afholder vi naturligvis sammen det obligatoriske indflytningssyn og gennemgår lejemålet.

Fejl om mangler

Finder du fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning skal du senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele HL Ejendomme hvilke fejl eller mangler du har konstateret. Gerne suppleret med billeder og god beskrivelse.

Skulle der mod forventning være væsentlige fejl og mangler i lejemålet, afhjælpes disse inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om kosmetiske fejl og mangler gemmer vi sammen med lejekontrakten, så du ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse.