Huslejebetaling

HL Ejendomme opkræver huslejen via Nets (PBS), og lejer er forpligtet til at tilmelde
huslejebetaling til betalingsservice.
Huslejeopkrævninger som fremsendes manuelt vil blive pålagt et gebyr svarende til Nets’
takster samt porto. Betaling via betalingsservice er gebyrfri.

Depositum

Depositum må max. udgøre et beløb svarende til 3 måneders husleje ekskl. forbrug. Dette
beløb skal stilles som garanti for udgifter til istandsættelse ved fraflytning (som aftalt i
lejekontrakten).

Forudbetalt husleje

Ligeledes kan vi som udlejer opkræve op til 3 måneders forudbetalt husleje. Den forudbetalte
husleje anvendes til at dække huslejeudgifter i opsigelsesperioden (max. 3 måneder) og
tilbagebetales således ikke. Hvis lejer fraflytter lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, er
vi forpligtet til at forsøge at genudleje boligen hurtigst muligt. Lykkes dette, skal lejer have
tilbagebetalt evt. forudbetalt leje for perioden fra den nye lejer flytter ind til
opsigelsesperiodens oprindelige udløb.