Det er IKKE tilladt at holde nogle former for husdyr i vore lejemål.

Overtrædelse af dette vil medføre ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 83 litra e. og § 93 litra g. Dette gælder også ved pasning/besøg af andres husdyr. Husdyr er kun tilladt hvis der foreligger en skriftlig tilladelse hertil fra udlejer