Indvendig vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelse påhviler som udgangspunkt lejer.
Vedligeholdelsespligten medfører, at du under lejemålets beståen skal foretage løbende vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejligheden til enhver tid fremstår som vel vedligeholdt.

Løbende indvendig vedligeholdelse omfatter blandt andet:
– Behørig opvarmning og udluftning (for at undgå en høj luftfugtighed i lejligheden).
– Rengøring af gulvafløb, vandlåse, ventilationsventiler og filtre/perlatorer på blandingsbatterier.
– Rengøring af hårde hvidevarer.
– Afkalkning af fliser, vaske og vandhaner.
– At dørhåndtag, låse og nøgler vedligeholdes og udskiftes i nødvendigt omfang.
– At gulve og dørtrin lakeres, før lakken er slidt af.

Udvendig vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelse påhviler typisk udlejer.