Fresh-air-1024x682Hold normalt alle vinduer lukket i fyringssæsonen og undgå træk. MEN det er stadig MEGET VIGTIGT at lufte ud !

Når du ønsker at lufte ud, gøres det bedst ved at lave kortvarige kraftige udluftninger af 5-10 minutters varighed. Helst 2-3 gange dagligt.

Skru ned for dine radiatorer, mens du lufter ud. Dug indvendig på termovinduer er tegn på, at der skal luftes mere ud.

Undgå en høj luftfugtighed i lejligheden. En fugtmættet luft vil føles koldere end en tør luft ved samme temperatur. Fugtig luft er dyrere at opvarme end tør luft. Fugt kan skade boligen.

Tilstop ikke ventilationsåbninger i badeværelse og køkken.

Lad være med at tørre tøj på radiatorerne. Det giver for høj fugt i din bolig med risiko for fugtskader.

Har du flere radiatorer i samme rum, skal du stille alle på samme temperatur.

Hold dørene lukket, hvis du ønsker lavere temperaturer i nogle rum. For eksempel i soveværelse og køkken.

Undgå at tildække radiatorer og termostatventiler med gardiner og møbler. En varmemåler på en tildækket radiator vil registrere en meget høj varmeafgivelse uden at den kommer rummet til gode.

Stil ikke møbler eller andet helt op af kolde ydervægge, da dette kan give mug på vægge.

Tager du væk fra din lejlighed i længere tid, kan du skrue lidt ned for varmen. Du må ikke lukke helt, da du er forpligtet til at vedligeholde din lejlighed ved at opvarme den, så der ikke sker fugt- eller frostskader.